เชิญเททองหล่อพระคู่ ถวายพระวัดป่า
สะพานบุญ
พระห้ามสุมทร(ประจำวันจันทร์) 2 องค์ ถวายวัดเทพกัญญารามและวัดป่าธัมมปาวราราม จังหวัด สกลนคร  เนื้อสำริดและเนื้อทองเหลือง